WFA SAMARBETET FORTSÄTTER

Meddelande från Solf IK och våra samarbetsföreningar

Med anledning av Vasa IFK:s meddelande om att man lämnar Wasa Fotbollsakademi (WFA) önskar övriga medlemsföreningar bekräfta att vi har för avsikt att fortsätta samarbetet även framöver. 

Wasa Fotbollsakademi bildades 2015 som ett samarbete mellan BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK, Sundom IF och Vasa IFK med målsättningen att stärka fotbollens position i regionen och ge ungdomar, oavsett ambitionsnivå, möjlighet att utöva sitt fotbollsintresse med utbildade tränare och att skapa en tydlig struktur för samarbetet. 

Under de sju år som WFA verkat har föreningarna närmat sig varandra och stegvis byggt en stabil ekonomi och en kunnig organisation, utbildat tränare och bedrivit lagverksamhet för juniorer på såväl högsta nationella nivå som hobbynivå. WFA-samarbetet har lett till att antalet aktiva juniorer ökat och ett betydande antal spelare från medlemsföreningarna har utvecklats så att de har kunnat representera både Vasa IFKs seniorlag på nationell nivå och övriga föreningars representationslag. Så sent som sommaren 2021 skapade föreningarna tillsammans en ny strategi för WFA. Därför finner vi det beklagligt att Vasa IFK nu avslutar sin medverkan. 

Vi vill bemöta Vasa IFKs orsaker till utträde med att säga att det inte har funnits något officiellt förslag om att spelare ska registreras i WFA utan endast en diskussionspunkt, som efter Vasa IFKs negativa reaktion lades på is. Vasa IFK uttalade sitt misstroende mot WFAs styrelse och anställda, varefter vi har bett om ett möte med Vasa IFKs juniorsektion eller styrelse, vilket de konsekvent har vägrat, för att klargöra vad misstroendet betyder för samarbetet. Sedan dess har Vasa IFK även uttryckt planer som strider mot andan i samarbetet, vilket vi har ifrågasatt. 

BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK och Sundom IF är eniga i vår strävan efter att utveckla och förbättra fotbollen för barn, unga och vuxna i regionen. Våra föreningar har de senaste åren haft en mycket positiv utveckling och för att säkra en kvalitativ verksamhet för våra äldre juniorspelare kommer vi fortsätta utveckla WFA-samarbetet för våra över 1100 juniorer. Under de kommande månaderna kommer vi att förbereda ett nytt samarbetsavtal som möjliggör våra målsättningar där alla medlemsföreningar respekteras som jämlikar. Målet är fortsättningsvis att tillsammans skapa en kvalitativ verksamhet för medlemsföreningarnas juniorer där verksamheten fortsätter som tidigare. 

Mathias West 
WFA ordförande 

Maria Rönn-Liljenfeldt 
BK-48 ordförande 

Joakim Häggblom 
Iskmo-Jungsund BK ordförande 

Kaj-Olof Rönnback 
FC Kuffen ordförande 

Elisabeth Ström 
Solf IK fotbollssektionens ordförande

Andreas Björk 
Sundom IF fotbollssektionens ordförande 

Tilläggsinformation ger: 

Mathias West 

040 725 2979 

Kategorier:
Okategoriserade