FOTBOLLSSEKTIONEN

Solf IK fotboll har en omfattande juniorverksamhet med ca 150 juniorer. Solf IK samarbetar genom Wasa Fotbollsakademi (WFA) med de andra svensk- och tvåspråkiga föreningarna i Vasa och Korsholm och är därmed med i ett samarbete med ca 1500 juniorer.

Fotbollen har dryga 20 Tränare som ansvarar för de olika lagen tillsammans med Lagledare och Lagkassörer. Från varje lag finns det representanter i Solf IKs fotbollssektion. Genom sektionen samarbetar vi mellan lagen och hjälps åt med att planera verksamheten, kommunicera och följa upp verksamheten.

Fotbollssektionen leds av Styrgruppen. Styrgruppen ansvarar för dagliga verksamheten och till vår hjälp har vi grupper inom sektionen med egna ansvarsområden. Kassören har ansvar för intäkter och kostnader inom sektionen i samarbete med lagkassörerna.