Medlemsavgift till Solf IK

Solf IKs medlemsbrev med inbetalningsinfo har dykt upp eller dyker upp i postlådan inom närmsta dagarna. Medlemmarna är en viktig del för att Solf IK och dess sektioner skall kunna vara verksamma. Medlemsavgiften är 8 euro/pers och behöver betalas separat till Solf IK, den är inte inbakad i övriga avgifter. Hoppas att alla juniorer och aktiva med familjer betalar medlemsavgiften och stöder idrottsverksamheten i byn.

Kategorier:
Okategoriserade