SEKTIONSMEDLEMMAR


Frida Granqvist

Ordförande

Jenny Haglund Sten

Sekreterare

Simon Granqvist

Kassör (Utanför sektionen)

Susanne West

Vice kassör

Tom Kecklund

Tränaransvarig

Lina Backström

Medlem

Terese Blomqvist

Medlem

Petra Stenström

Medlem

Jonas Malinen

Medlem

Andreas Bäck

Medlem

Heidi Björkstrand-Berg

Medlem

Mikaela Hill

Medlem

Linda Skoglund

Medlem

Linda Häggblom

Medlem

Josefine Häggblom

Medlem

Ann Backman

Medlem

Johanna Lundström

Medlem

Elisabeth Ström

Medlem