Tillsammans för att lyfta flick- och damfotbollen

Det har länge efterfrågats ett bättre samarbete bland fotbollsföreningarna i Vasaregionen. VPS, VPS juniorit, FC Sport, BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK och Sundom IF har nu för avsikt att skapa en gemensam spelarstig i Vasaregionen för flick- och damfotbollen.

Genom detta samarbete samlar man 90% av flickjuniorerna i Vasa och Korsholm under ett tak, vilket skapar förutsättningar för kontinuerligt spel på liganivå i de äldre junioråldrarna och i förlängningen för att lyfta ett lag till Nationella ligan.


● Alla föreningar fortsätter att bedriva egen verksamhet i de yngre åldrarna.


● BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK och Sundom IF fortsätter i de äldre junioråldrarna sitt samarbete inom ramen för Wasa Fotbollsakademi för att erbjuda verksamhet för alla ambitionsnivåer, likaså VPS och FC Sport enskilt eller tillsammans.


● I B-juniorerna är målsättningen att ett gemensamt lag under WFAs namn ska etablera sig på liganivå.


● VPS övertog inför kommande säsong FC Sports serieplats i division 2. Målsättningen är att med huvudsakligen lokala spelare på sikt lyfta laget till Nationella ligan.


● Övriga föreningars seniorlag bedriver verksamhet på division 2- och 3-nivå.

Ett samarbetsavtal kommer att undertecknas för att ge riktlinjer till samarbetet och för att skapa långsiktighet. En styrgrupp med medlemmar från föreningarna kommer att skapas för att koordinera B-juniors- och seniorverksamheten.

Föreningarna har även för avsikt att inleda diskussioner angående ett samarbete enligt samma modell på pojksidan.


Kontaktpersoner:


FC Sport
Jani Kujanpää
+358 50 327 9929

VPS Oy
Timo Harri
+358 50 437 1660

VPS Juniorit
Joni Keturi
+358 44 261 2000

BK-48, FC Kuffen, I-JBK, Solf IK,
Sundom IF & WFA
Andreas Björk
+358 41 435 5360

Presstillfälle:
Torsdag 26.1.2023 klockan 17:00 Lemonsoft stadion

Kategorier:
Okategoriserade